ETUSIVUSAMURA LIIKUNTASUOMEN HIERONTAPALVELUTSAMURA TURVALLISUUSHENKILÖSTÖVUOKRAUSYHTEYSTIEDOT
JÄRJESTYKSENVALVOJA KOULUTUKSET
ARJEN TURVALLISUUS
VOIMANKÄYTTÖKOULUTUKSET
ENSIAPUKOULUTUKSET
ARJEN TURVALLISUUS

UHKATILANTEIDEN HALLINTA

Väkivaltaisen tai ainakin uhkaavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen on yhä useamman ammattiryhmän ongelma.

 

Olemme antaneet uhkatilanteiden hallintaan liittyviä koulutuksia erilaisille kohderyhmille. Näitä ovat olleet seuraavilla aloilla työskentelevät tai alaa opiskelevat henkilöt:

  • yksityinen turvallisuusala
  • sosiaali- ja terveydenhuolto
  • palveluala
  • seurakuntien palveluksessa olevat
  • eri oppilaitoksen opiskelijat
  • yksityisistä henkilöistä kootut ryhmät (naiset, nuoret, jne.)

 

Koulutuksissa käsitellään asioita jotka liittyvät aggressiivisen henkilön kohtaamiseen ja uhkatilanteiden hallintaan.

KOULUTUKSEN AVAINSANOJA OVAT:
Itsesuojelu / itsensä ja läheisen suojelemiseksi
Laisäädännössä mainittujen omien oikeuksien tunnistaminen
Oikeudettoman hyökkäyksen tunnistaminen
Puolustamisen ajoitus
Puolustusteko (väkivallattomuus)
Tilanne kokonaisuus
Selkeät ja yksinkertaiset puolustusotteet
Aggressiivisen henkilön tunnistaminen ja kohtaaminen
Sanallinen ja sanaton viestintä
Pelon aistilisuus
Turvallinen etäisyys
Valmistautuminen hyökkäykseen

 

Koulutuksen tavoite on, että koulutuksessa olevat oppisivat arvioimaan tilannetta, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet tilanteen syntymiseen, kuinka tilanne mahdollisesti etenee, kuinka itse tulisi toimia ja mikä olisi paras toimintamalli tilanteen selvittämiseksi.

Koulutus rakennetaan ryhmän tarpeiden mukaan ja voi koostua luennoista, fyysisistä harjoitteista tai molemmista.


ITSEPUOLUSTUS

Itsepuolustuskoulutuksessa keskitytään yksityisen henkilön keinoihin selviytyä oikeudettomasta hyökkäyksestä.

Jatkuva itsepuolustustaitojen harjoittelu olisi tietenkin paras tapa kehittää ja pitää yllä kamppailutaitoja mutta kaikilla ei ole siihen mahdollisuuksia tai kiinnostusta.

Koulutuksessa käsitellään tilanteiden ennakointia, niihin sopivia toimintamalleja sekä tilanteiden jälkeisiä toimenpiteitä.

KOULUTUKSEN AVAINSANOJA OVAT:
Itsesuojelu / itsensä ja läheisen suojelemiseksi
Laisäädännössä mainittujen omien oikeuksien tunnistaminen
Oikeudettoman hyökkäyksen tunnistaminen
Puolustamisen ajoitus
Puolustusteko (väkivallattomuus)
Tilanne kokonaisuus
Selkeät ja yksinkertaiset puolustusotteet
Aggressiivisen henkilön tunnistaminen ja kohtaaminen
Sanallinen ja sanaton viestintä
Pelon aistilisuus
Turvallinen etäisyys
Valmistautuminen hyökkäykseenNAISTEN ITSEPUOLUSTUSKURSSI


Kurssilla käydään läpi rikoslain mukaisesti hätävarjeluun oikeuttavat tilanteet ja toimenpiteet. Tarkastellaan hätärvarjelua puolustustekona ja hätävarjelun liioitteluna. Kokonaisuuden valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat vastarinnan vaarallisuus, oikeudettoman hyökkäyksen laatu ja kokonaisuusarvostellen suhteutettuna puolustusteko.

KOULUTUKSEN AVAINSANOJA OVAT:
Itsesuojelu / itsensä ja läheisen suojelemiseksi
Laisäädännössä mainittujen omien oikeuksien tunnistaminen
Oikeudettoman hyökkäyksen tunnistaminen

Puolustamisen ajoitus
Puolustusteko (väkivallattomuus)
Tilanne kokonaisuus
Selkeät ja yksinkertaiset puolustusotteet
Aggressiivisen henkilön tunnistaminen ja kohtaaminen
Sanallinen ja sanaton viestintä
Pelon aistilisuus
Turvallinen etäisyys
Valmistautuminen hyökkäykseen

HARJOITTEET:
Turvallisen etäisyyden tunnistaminen, ympärillä olevien esteiden havaitseminen ja tilasta poistuminen. Liikkumisen harjoitteleminen turvallisen etäisyyden pitämiseksi ja siten, että se on hallittua ja määrätietoista.

Otteista irrottautumisen perusteet ja välittömän turvallisen etäisyyden ottaminen ja tilanteesta
poistuminen.

Pelon aistillisuuden vaikutus puolustustekoon. Lamaantuminen tilanteessa, kuinka tästä selviytyä
puolustamalla itseään. Suunnitelmalliset harjoitteeta auttavat toimimaan selkeästi. Harjoittteet
ovat yksinkertaisia ja helppoja oppia, vaikka ihmiseen vaikuttaakin hyökkääjän
tuoma stressi tilanne.

Samura liikunta Oy I Kirmantie 388, 75420 Iisalmi I info@samura-liikunta.fi