ETUSIVUSAMURA LIIKUNTASUOMEN HIERONTAPALVELUTSAMURA TURVALLISUUSHENKILÖSTÖVUOKRAUSYHTEYSTIEDOT
JÄRJESTYKSENVALVOJA KOULUTUKSET
ARJEN TURVALLISUUS
VOIMANKÄYTTÖKOULUTUKSET
ENSIAPUKOULUTUKSET
JÄRJESTYKSENVALVOJA KOULUTUKSET

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI 32H

Kurssin tavoitteena on, että kurssin hyväksytysti suorittanut pystyy toimimaan järjestyksenvalvojana tavanomaisissa tilaisuuksissa sekä hoitamaan lain mukaan järjestyksenvalvojalle kuuluvat tehtävät.

Kurssille osallistuvilla tulisi olla nuhteeton tausta. Lisää selvitystä taustansa varmistamiseksi saa kotipaikan poliisilaitokselta. Kurssille osallistuvien on syytä tarkistaa tietonsa mahdollisesti etukäteen, koska viimekädessä järjestyksenvalvojakortin hyväksyy kotipaikan poliisi.

Järjestyksenvalvojan peruskurssin tulee olla kestoltaan vähintään 32 opetustuntia. Kurssin päätteeksi kurssilaiset suorittavat kirjallisen kokeen.
Peruskurssin jälkeen kurssin hyväksytysti suorittanut voi hakea kotipaikkakunnan poliisilaitokselta järjestyksenvalvojankorttia.
 
Peruskurssin suorittamisen jälkeen on mahdollista hakeutua voimankäytön lisäkoulutukseen ja järjestyksenvalvojan kaasusumutinkoulutukseen.
Vaativissa järjestyksenvalvontatehtävissä poliisi voi vaatia, että ainakin osa järjestyksenvalvojista on suorittanut asianmukaisen lisäkoulutuksen.JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI 8H

Järjestyksenvalvojakortin uusiminen vaatii kertauskoulutuksen suorittamista. Kertauskoulutuksen kesto on kahdeksan (8) tuntia. Koulutuksen voi suorittaa 6 kk ennen nykyisen kortin vanhentumista ja aikaisinta (12) kk etukäteen.

Kertauskoulutuksesta saatava todistus on voimassa kuusi kuukautta, jonka aikana sillä voi hakea uutta järjestyksenvalvojakorttia.

Koulutuksen tavoitteena on järjestyksenvalvojien osaamisen varmistaminen.


Mikäli järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen voimassaolon loppumisesta on kulunut yli kuusi kuukautta, täytyy koko peruskurssi ( 32 tuntia ) suorittaa uudestaan.
JÄRJESTYKSENVALVOJAN VOIMANKÄYTÖN LISÄKURSSI 12h


Vaativissa järjestyksenvalvontatehtävissä poliisi voi vaatia, että ainakin osa järjestyksenvalvojista on suorittanut asianmukaisen lisäkoulutuksen.

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia kohdata järjestyksenvalvontatehtävissä mahdollisesti esiintyviä uhka- ja väkivaltatilanteita.

Tämä koulutus sopii myös niille, jotka haluavat täydentää ammattitaitoaan lisäämällä varmuutta työtehtäviensä hoitamiseen.


SISÄLTÖ:

-voimankäytön perusteet ja lainsäädäntö
-lievimpien voimakeinojen käyttäminen
-puhuttamis- ja puolustautumisasennot
-väistäminen ja torjunnat
-irrottautumistekniikat
-hallinta- ja kipuotteet
-turvallisuustarkastus
-kuljetustekniikat
-käsirautojen käyttäminen
-patukan käyttäminen
JÄRJESTYKSENVALVOJAN ESIMIESKOULUTUS 6-16h

Koulutuksen tavoitteena on antaa alalla toimivalle järjestyksenvalvojalle valmiudet toimia esimiesasemassa.

SISÄLTÖ:


-työturvallisuuslaista
-raportointia
-viranomaisilmoitukset
-laki järjestyksenvalvojista lainsäädäntö
-johtamisstrategiaa.KAASUSUMUTINKOULUTUS 9h


Kaasusumutinkoulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojan peruskurssin suorittaneille ja järjestyksenvalvojakortin omaaville.

Järjestyksenvalvojan peruskurssin todistus tai järjestyksenvalvojan kortti tulee esittää kurssin alussa.

Koulutus antaa oikeuden kaasusumuttimen hallussapitoluvan hakemiseen paikalliselta poliisilta.

Samura liikunta Oy I Kirmantie 388, 75420 Iisalmi I info@samura-liikunta.fi